Music-Notes

Det är många som gillar att träna till musik och det finns en del forskning som visar att man kan höja prestationsförmågan eller höja kvalitén på sitt idrottande på en rad olika sätt genom att lyssna på musik före, under och efter träning och tävling.

Musik ger nästan alltid upphov till någon typ av känslor i mer eller mindre stor utsträckning och kan förändra upplevelsen av smärta, tid och rum, framförallt vid uthållighetsidrott och långvarigt arbete. Man har även sett att vår puls och vårt rörelsetempo, vilket för cyklister främst handlar om kadensen, påverkar vilken typ av musik vi uppskattar för stunden och om den kommer ha någon positiv effekt eller ej. Även om man tycker att det är trevligt med musik så behöver det inte alltid ha en positiv effekt och den typ av idrottande och träning som musik verkar ha minst positiv effekt på är sprintträning. Längst ner på den här sidan finns några länkar till olika forskningsartiklar om musikens effekt på vårt idrottande.

Nå väl, med tanke på vad musik kan göra för ditt idrottande har vi samlat några av våra personliga spellistor på Spotify. Skruva upp volymen, släng på dig träningskläderna och njut av två av livets goda!

Har du tips på bra träningsmusik får du mer än gärna lämna förslag genom att kommentera det här inlägget eller med #toppmusik på Twitter eller Instagram.

Fredriks träningsmusik

Metal kadens 80-90 RPM:

Metal kadens 90-100 RPM:

Metal för lågkadensintervaller (50-75 RPM):

Träning – Hård rock

Träning – Hip Hop

Träning – digitalt

Träning – Old school

Musik för nedvarvning

Musik med anknytning till cykelsporten

Forskningsartiklar om musik och träning

Karageorghis (2012): Music in the exercise domain: a review and synthesis (part I)

Karageorghis (2012): Music in the exercise domain: a review and synthesis (part II)

Jarraya (2012): The Effects of Music on High-intensity Short-term Exercise in Well Trained Athletes

Bood (2013): The Power of Auditory-Motor Synchronization in Sports: Enhancing Running Performance by Coupling Cadence with the Right Beats

Schäfer (2013): Changes in the representation of space and time while listening to music

Atan (2013): Effect of music on anaerobic exercise performance