Med ett personligt program får du en detaljerad träningsplan, men med begränsade möjligheter att modifiera planen under resans gång. Det här upplägget är mycket lämpligt om man har ett mål man vill uppnå t.ex. en enskild tävling, en tävlingssäsong eller någon annan typ av prestation och vill få hjälp med förberedelserna under en begränsad tid.

planering-ikon

order-form

Skicka förfrågan om personligt program

Allt börjar med att en konsultation, över telefon, Skype eller personligen (plats beror på respektive tränare), där vi diskuterar hur träningsupplägget ska se ut. Vad du helst vill fokusera på i kontakten med din tränare är förstås individuellt och programmet kan ta utgångspunkt i olika saker.

  • Träningsprogram utformat efter dina träningsmöjligheter
  • Träningsprogram utformat efter dina mål
  • Träningsprogram utformat efter analys av dina starka/svaga sidor
  • Träningsprogram (minst 4 veckor) för olika perioder under året (behöver alltså inte vara en sammanhängande period)

Efter samtalet eller mötet finns ett första utkast av ditt träningsprogram färdigt efter ungefär en vecka, men ofta behövs det justeringar av första utkastet som vi klarar av genom < 2 kontakter via e-post innan programmet är helt klart och du kan sätta tänderna i det.

Träningsprogrammet, träningsguiden och all övrig information läggs upp i en personlig mapp på www.box.com som gör att du har tillgång till allt som rör din träning i din dator, surfplatta eller smartphone.

Pris

1 månad 1500kr
2 månader 2000kr
3 månader 2300kr

Det personliga programmet betalas via faktura. I priset ingår 60 minuter konsultationstid, men det är möjligt att lägga till mer tid om man känner behov av det, enligt ordinarie prislista för bollplank.