Utöver produkterna i webbshopen erbjuder Toppfysik ett antal tjänster.

Coaching

Personlig coaching – Det här är för de som vill ha maximalt tränarstöd och tar sin idrottssatsning seriöst. Vi hjälps åt att lägga det pussel som varje cyklists prestationsförmåga består av. Du får ett nära samarbete med en coach som finns till hands när DU behöver det. Med vårt tränarstöd ökar chanserna att du når dina mål och idrottsdrömmar…!

Personligt program – Du får en individuellt anpassad och detaljerad träningsplan för 1-3 månader, men med begränsade möjligheter att modifiera planen under resans gång. Det här upplägget är lämpligt om man har ett mål man vill uppnå t.ex. en enskild tävling, en tävlingssäsong eller någon annan typ av prestation och vill få hjälp med träningsplaneringen under en begränsad tid.

Personlig rådgivning – Valet för dig som inte känner behovet av en tränare kontinuerligt, men som då och då vill få råd eller diskutera något specifikt med en utbildad tränare.

Personligt pass – Lär dig tekniken och hantverket ”cykling” eller genomför ett specifikt träningspass under ledning av en utbildad och erfaren tränare, på egen hand, med klubben, företaget eller ”kompisgänget”. Praktisk cykelträning, när vi tillsammans jobbar igenom teknik och andra detaljer i utförandet, ger ofta motivation, inspiration och en ny dimension på idrottandet.